Hoa Lan

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Gọi là gì nhỉ?

Rảnh rỗi cắt hoa lá trong vườn nghịch
Cho đủ Mai Lan Trúc Cúc nhưng cắm xong nhìn lại chả còn thấy cánh mai nào
Thấy bông đồng tiền lẻ loi nên cho nó vào cùng luôn. Ngồi cười vì ý nghĩ "4 mùa đều có tiền". Có người bảo sao lại cho "quân tử hám tiền" như thế. Không biết "quân tử" thì hám gì nhỉ? Mình chả phải "người quân tử" nên chịu thôi
2 nhận xét:

Cao Linh Tử nói...

Đặt tên để tự cột vào tên
Khinh trọng Mai Tiền nói rủi hên
Trăm sắc ngàn hoa tươi cũng héo
Quên!

Hoài Niệm Nguyễn nói...

Sinh rồi xấu đẹp cũng cần tên
Khéo chọn ra đời sẽ gặp hên
Ngược lại sau này e lắm chuyện
Phiền