Hoa Lan

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Thú trì viênXuân nay vườn bỗng nở đầy hoa
Tỏa sắc khoe hương điểm nếp nhà
Cạnh ngõ mai vàng kêu bướm lại
Bên hồ sen trắng gọi người qua
Cỏ mềm đấy chỗ đêm chờ nguyệt
Đá phẳng này nơi tối ẩm trà
Hưởng thú thanh nhàn trong tiếng nhạc
Bồng lai đâu cứ phải tìm xa