Hoa Lan

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Lũ Vịt gặp nhau

Gặp nhau lũ Vịt rủ đi mò
Đặc sản Tây Hồ tới quán "Mo"
Nem rán bầy con xơi dĩa nhỏ
Ốc xào tụi mẹ ngoáy tô to
Líu lo chuyện quậy thời niên thiếu
Khúc khích tình ranh thuở học trò
Quá nửa đêm rồi chưa muốn dứt
Nhưng đành cáo biệt bởi chàng lo