Hoa Lan

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Gói lại tàn hương

Đêm nay nữa lại là đêm
Gió cùng sương lạnh xuyên thềm ghé thăm
Ngoài song khắp ngả mây giăng
Khép màn sao ngủ, con trăng lặn rồi
Cánh hồng tao tác rụng rơi
Lạc nhau cánh nhạn lẻ loi ngang vườn.
Tãi lòng hong những tàn hương
Gói vào thắt chặt khỏi vương vấn hồn

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

...

Ngày dần trôi
Tháng dần trôi
Năm
 cũng dần trôi
Hoa nở,
 tàn,
  rơi
Trăng tròn lại khuyết
Gặp
 rồi li biệt
Lẽ thường mà thôi

Một mình

Một sen
  
Một súng
 Một đồng tiền
Một hồng

Một người ...

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Không anh

Không anh nỗi nhớ thành tên
Cỏ hoa tươi thắm đột nhiên úa sầu
Không gian nhuốm đẫm một màu
Ưu tư sầu vắng theo nhau chiếm hồn
Không anh đêm bỗng dài hơn
Đưa tay chạm phải nỗi buồn mênh mang
Canh khuya nửa giấc mơ màng
Hình ai sao cứ ngự tràn chốn yêu