Hoa Lan

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Thức

Đêm
Cảnh lặng im
Hàng xóm ngủ im
Vì sao thức
Một người thao thức
Con tim thức
Nỗi lòng cũng thức
Gọi giọt sầu len lén chân mi
Tình bên ta
Rồi cũng ra đi
Người bên ta
Rồi cũng chia li
Câu thương nhớ
Rơi vào kí ức
Dẫu biết thế
Sao lòng vẫn thức
Đợi chờ gì
Trong giấc mơ xa!?