Hoa Lan

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Trăng Vàng đáy nước

Đem tình thật gửi vào nơi chốn ảo
Mộng trăng vàng lung linh  dưới ao sâu
Dẫu xung quanh vẫn rực rỡ sắc màu
Sao lòng chỉ mơ mãi về xứ ấy!?

Bao lần định đưa tay xòe nắm lấy
Nhưng nhói lòng bởi tay trắng hoài thôi
Vầng trăng kia sóng đánh vỡ tan rồi
Sâu tận đáy chỉ ta cười méo mó

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Chuyện trên Trời

(Xin lỗi bác Trời và các bác ở trển, em nghịch tí)

Thiên Đình lắm chuyện dở hơi
Thần Mưa, Thần Nắng mải chơi trốn tìm
Trời già mắt cứ lim dim
Chắc là mệt bởi tại chim chuột nhiều
Hằng Nga ngày một yêu kiều
Lượn lờ rồi lại mất tiêu chốn nào
Thiên Lôi thì chạy nháo nhào
Thiên binh bất động Nam Tào quán Bar
Bắc Đẩu còn bận dưỡng da
Âm binh được thể lấn qua ào ào
Thần dân trăm họ thét gào
Cười khì Trời bảo “Ghế tao vẫn còn!”

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Cảm...!

Suốt tuần mưa nắng đuổi trêu nhau
Sổ mũi đi chung với nhức đầu
Lối trước vườn sau tràn cỏ lá
Gọi hoài chả thấy bác Giời đâu