Hoa Lan

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

MAI VẪN NỞ


Giao thừa Quý Tỵ đã gần sang
May mắn còn đây mấy đóa vàng
Nhỏ nhắn dịu dàng im dưới lá
Mong manh e ngại nép sau tàn
Ngạt ngào vốn biết thua nàng huệ
Rực rỡ tự hay kém ả lan
Vẫn ráng đem mình tô điểm Tết
Dù Mai sức kiệt cũng không hàng