Hoa Lan

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Đêm!

Đêm tĩnh lặng lắng nghe tất cả
Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài song
Tiếng tơ nức nở trong lòng
Cung thương lỗi nhịp phím bong dây chùng

Đêm cô quạnh rút  từng sợi nhớ
Khâu mảnh hồn đã vỡ từ khi …
Đếm đong còn lại những gì
Một gian đầy ắp khắc ghi cái thời …

Đêm ướt lạnh mưa rơi trên lá
Cứa vào tim cho dạ quặn đau
Ngọt ngào thuở ấy nay đâu
Để đêm vốn rộng lại sâu khôn cùng