Hoa Lan

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Mồng Một thăm chùa

Y hẹn sáng nay đến cửa chùa
Gọi hoài không thấy tiểu nào thưa
Tam quan rác ngập gà bưi móc
Chánh điện hoa khô bụi, gió đùa
Lễ Phật tìm nhang nhưng chẳng thấy
Tỉa cây hỏi kéo sãi không đưa
Loanh quanh dọn dẹp vài ba chỗ
Chờ được sư về đã quá trưa

Không có nhận xét nào: