Hoa Lan

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Vườn nhà đón xuân2 nhận xét:

Thư Sinh nói...

Sói thích được ngồi ở bộ vạt tre ngắm hồ sen cùng "dấu yêu"!

Hoài Niệm Nguyễn nói...

Cho Sói thuê vạt tre để ngồi ngắm sen với "dấu yêu" đấy