Hoa Lan

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Vội?!

Cơn dông bất chợt
Đến rồi vội đi
Đâu hay để lại
Sau lưng những gì

Hạt khô gặp nước
Háo hức ủ mầm
Ẩm không đủ nảy
Hóa thành hạt câm

Đất nằm than trách
Chỉ tại mình thôi
Giấu hạt không kĩ
Màu xanh chết rồi!.

Không có nhận xét nào: