Hoa Lan

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Mưa?

Trời đang nắng
Nổi cơn dông
Hạt nghiêng,
Hạt thẳng
Rớt chồng lên nhau
Đất cằn, hạn hán đã lâu
Mừng vui... chưa kịp...
Trên đầu chói chang.

2 nhận xét:

TRẦN MINH LÊ nói...

. Giọt mưa hạ chẳng thấy hiền
Giọt thưa giọt vắn xếp liền rơi mau
.Ruộng cày nứt nẻ hạn lâu
Chưa phai oi hạ nắng đâu đã tràn -

Hoài Niệm Nguyễn nói...

Giọt mưa mùa hạ
Rớt xuống mái hiên
Không đủ sức kéo
Dịu hiền nắng trưa