Hoa Lan

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Họa vui

Họa vui

15:10 31 thg 7 2012Cá nhân0 Lượt xem0


Buồn buồn chả biết chạy chơi đâu
Định rủ Bình Nguyên uống giải sầu
Mới bước khỏi nhà là nổi gió
Vừa ra tới ngõ lại rơi ngâu
Lò mò vấp áo lăn đầu dốc
Dọ dẫm trượt chân té giữa cầu
Lủi thủi quay về thôi chả uống
Ngồi đây cùng họa đối dăm câuHuynh Cao bữa nọ mải chơi đâu
Để quán Đường thi vắng bạn - sầu
Bầu rượu cạn khô quăng gốc ổi
Túi thơ nhàu nhĩ buộc cành ngâu
Người đồn ngắm phượng vờn trên núi
Kẻ kháo xem tiên tắm dưới cầu 
Muội kiếm muôn nơi mà hổng thấy
Đi đâu sao chẳng nhắn vài câu?Nào ai muốn gặp lão chồng say
Dọn dẹp thì quên chỉ giỏi bày
Vợ chậm mua mồi liền quắc mắt
Con chưa xách rượu vội giơ tay
Nhà kêu có chuyện còn ngồi mãi
Bạn hú không tiền vẫn tới ngay
Đệ tử lưu linh ai có thấu
Người thân phiền muộn bấy lâu nay


Không có nhận xét nào: