Hoa Lan

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Từ biệt

Chào và tạm biệt tất cả những người bạn nơi đây

1 nhận xét:

huong tra nói...

Mình lại mất nhau nữa phải hông Nàng .. Lúc này Trà tâm trạng lắm, cái buồn cứ dài lê thê trong lòng ..Nơi xa đó bình an nhé Hoài Niệm ,Trà sẽ chằng bao giờ quên Nàng đâu ... Ôi buồn ..