Hoa Lan

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

...

Ngày dần trôi
Tháng dần trôi
Năm
 cũng dần trôi
Hoa nở,
 tàn,
  rơi
Trăng tròn lại khuyết
Gặp
 rồi li biệt
Lẽ thường mà thôi

Không có nhận xét nào: