Hoa Lan

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Hằng Nga thất tình!?

Tháng Tám sao còn mãi đổ ngâu?
Trời không xanh thắm vẩn mây nhàu
Nàng Hằng ủ rũ trong cung lạnh
Chú Cuội la cà cuối động sâu
Giận kẻ vong tình nên dạ xót
Hờn người bội nghĩa khiến lòng đau
Trung Thu cũng chả thèm soi sáng
Bỏ mặc trần gian phải úa sầu

Không có nhận xét nào: