Hoa Lan

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Chồng chây

Cốt cách chẳng cao cứ cậy cường
Chỉ chờ có cớ cái chàng chuồn
Chiều chiều chuếnh choáng chân còn cứng
Chập choạng cà cưa cẳng chửa cuồng
Con cháu cười chê cùn cáu cẳn
Chú cha cấm cản cãi càn cương
Chăm chăm chực chạy chơi cùng chỗ
Cái cảnh chồng chây cực chán chường

4 nhận xét:

HẠT CAT nói...

Thơ " Cờ'' Xin đọc rồi về
Vái dài bái phục...
vẫn mê mẩn lòng!

Nhỏ Kiều nói...

Gãy lưỡi mỏi cả miệng luôn trời

Hoài Niệm Nguyễn nói...

Cảm ơn chị Cát không chê
Thơ chị em vốn rất mê lâu rồi
Còn em chỉ học trò thôi

Hoài Niệm Nguyễn nói...

Chịu khó đọc loại thơ này biết đâu thổi sáo lại hay đấy em à